Om kliniken

Osteopati
Osteopatin bygger på att kroppen är en helhet där alla delar hör ihop och är beroende av varandra. Det viktiga är att finna orsaken bakom patientens problem - inte bara behandla symptom. Osteopaten behandlar inte bara ben, leder och muskler utan även organ- och nervsystem samt eventuella psykosomatiska faktorer. En osteopat behandlar patienter som lider av en mängd olika åkommor. Några exempel är rygg- och nackbesvär, huvudvärk, andnings- och matsmältningsbesvär, premenstruella smärtor, muskel- och ledvärk, graviditetsbesvär, förslitningsskador och stress. Vi erbjuder även gravidmassage, en välbehövlig avslappning för dig och ditt barn inför förlossningen.

För mer information kontakta mig på 0480 - 280 90 eller info@osteopatklinik.se.

Osteopat Elin Rosén
Medlem i Svenska Osteopatförbundet sedan 2008

Verksamhet:
Gravidmassage och osteopatisk behandling för gravida sedan 2009
Osteopatklinik Elin Rosén etablerad 2008
Osteopatkliniken i Visby, 2008
Egen klinikverksamhet sedan 2006
Massageterapeut på Astra Zeneca i Göteborg, 2005–2006
Massageterapeut på Fysiken Friskvård i Göteborg, 2004–2005.

Utbildningar:
Osteopati. Skandinaviska Osteopathögskolan, Göteborg, 2004–2008
Basmedicin. Biomedicinskt centrum, Uppsala universitet, Uppsala, 2003–2006
Friskvårdsterapi. Göteborgs Gymnastiska Institut, Göteborg, 2002
Massageterapi. Göteborgs Gymnastiska Institut, Göteborg, 2001–2002

Hästosteopati. The Vluggen Institute for Equine Osteopathy and Education, Tyskland, 2015–2017

Post graduate-utbildningar:
Balanced Ligamentous Tension, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2015 
Reciprocal Tension Membrane, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2014 
Bäckenbehandlingar ur osteopatiskt perspektiv, Katinka Kundler, Stockholm, 2014 
Fluied in Osteopathy, SutherlandCranial College of Osteopathy, 2013 
Trauma 2, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2012 
Osteopathy in the cranial field, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2012 
Trauma 1, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2010 
Working with health 2, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2009 
Obstetrik och gynekologi, Skandinaviska Osteopathögskolan, 2009 
Undersökningsmetodik, Stockholm College of Osteopathic Medicine, 2008 
Working with health 1, Sutherland Cranial College of Osteopathy, 2008 

Förtroendeuppdrag:
Styrelseledamot för Skandinaviska Osteopathögskolan
Styrelseledamot för Kalmarbygdens Fältrittklubb

För mer information kontakta mig på 0480 - 280 90 eller info@osteopatklinik.se.


Hjärtligt välkomna!

Behandlingar

Samarbetspartners